Er Ninjutsu en kampsport?

Nej - Ninjutsu er ikke, og har aldrig været, en kampsport! Moderne (japansk) kampsport - karate, kendo, judo mm. - deler i en vis grad rødder med Ninjutsu, hvis man går langt nok tilbage i tiden. Men her ophører ligheden. I kampsport har man plukket, sorteret og opbygget systemer, der kan dyrkes som relativt sikre sportsgrene med regler og konkurrencer. Den slags eksisterer ikke i Ninjutsu!
Spørger man, om alt så er "tilladt" i Kawachi Yon Tengu Ryu, har man ikke helt forstået, hvad det drejer sig om. Har man en regel, der siger "alt er tilladt", er der tale om en sport - netop med regler.
Vi har regler (for at undgå træningsskader), og derudover er vi selvfølgelig underlagt dansk straffelov. Ellers er der ingen "regler"!
Der findes ingen regler i virkelig kamp, og det er hvad Ninjutsu er udviklet til.

Accepten af at kunne være den svageste part er noget andet, der adskiller Ninjutsu fra det meste kamp­sport. I kampsport tilstræbes at være hurtigere, stærkere, mere hårdtslående eller udholdende end modstanderen. I Kawachi Yon Tengu Ryu går man automatisk ud fra, at man vil kunne møde en modstander, der er fysisk eller teknisk overlegen. Derfor lægges der vægt på at bruge så lidt kræfter som muligt, og - ideelt - kontrollere modstanderen alene gennem hans fysiske og mentale balance. For derefter - når kontrollen er opnået - at følge op, afhængigt af den øjeblikkelige målsætning (fange, uskadeliggøre - eller noget mere permanent...).
En ninja vil aldrig forsøge at bekæmpe en modstander med modstanderens våben - hvor modstanderen sandsynligvis vil være meget stærk - men vælge et våben(system), som modstanderen ikke kender, og derfor er svag overfor.

Kan kamp helt undgås, er det at foretrække. Det overordnede mål i Ninjutsu er at overleve!

På Youtube ser man sommetider en "ninja" træde an mod en kampsportsmand. Det er da meget interessant at se, men enten er ninja'en hindret i at udfolde sig (med regler) eller kampsportsmanden bruger "tricks" der normalt ikke er tilladt i hans sport, hvis de skal have en reel chance for at kæmpe mod hinanden.
   Man kan også sige, at hvis kampsportsmanden vinder ved at få ninja'en til at overgive sig, hvorefter de begge går ud og får en øl, har de begge vundet: Kampsportsmanden fik sin modstander pacificeret, og ninja'en slap derfra med livet i behold - det er en "win-win"-situation!